Marine Profil

Job opportunities

Leg. Psykolog – Konsult
till Marine Profile och Profil Schager & Co


Vad vi söker
Vi skulle vilja träffa dig som har några år i yrket som psykolog och som vill arbeta utåtriktat som konsult. Du bör bo i Halmstadtrakten eller vara villig att flytta hit.

Språkkunskaper
Eftersom arbetet till stor del är internationellt måste du kunna arbeta, intervjua och utbilda på engelska vid sidan om det svenska språket. Ytterligare språkkunskaper är givetvis ingen nackdel, särskilt inte förståelse av danska och norska.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Innan anställning kommer du att få skriva under ett sekretessavtal gällande affärshemligheter med mera.

Företagen
Vi är organiserade i två företag. Marine Profile som arbetar internationellt med shipping och Profil Schager & Co som arbetar med företag och organisationer i Sverige. I båda företagen arbetar samma människor men anställningen är i Marine Profile. Företagens olika namn beror på att vi riktar oss till två olika marknader. För närvarande är vi tre psykologer, en sjökapten som också är VD och en ekonomiassistent.

Profil Schager & Co startade 1982 och är ett av de äldsta konsultbolagen i branschen. Marine Profile startade 1994 och är internationellt ledande inom sitt område.

Arbetet
Marine Profile har kunder i Skandinavien och i övriga Europa, i USA och i Asien. Arbetet kommer därför att innefatta en del utlandsresor. I båda företagen kommer du huvudsakligen att arbeta med urval och testningar, ledarutveckling och utbildning. I Marine Profile arbetar vi bland annat med urval och säkerhetsbedömning av sjöbefäl, det vill säga med mänskliga felhandlingar (den mänskliga faktorn), stresstålighet och personig stabilitet. I Profil Schager & Co kommer du, vid sidan av urval, också att arbeta med coaching och teamutveckling, oftast på ledningsnivå. Om du dessutom har andra talanger och intressen så finns utrymme för att utöka vårt utbud av tjänster. Ungefär två tredjedelar av bolagens omsättning är från klienter utanför Sverige. Båda företagen finns i samma lokaler.

Din introduktion
Vi räknar med att du som psykolog inte vet särskilt mycket om shippingbranschen. Därför kommer du att få en introduktion i början av anställningen. Det finns mycket kunskap om sjöfart hos oss i huset. Du kommer att ”marineras” genom att få åka båt, träffa sjöbefäl med olika uppgifter ombord och få en inblick i förutsättningarna och miljön i fartyg. Du kommer också att besöka en fartygssimulator – en träningsanläggning för sjöbefäl, hos en av våra kunder i Holland.

Ansökan
Dina ansökningshandlingar med CV kan du skicka via vanligt brev eller email till adresserna här nedan. Om du vill veta mera om jobbet är du välkommen att kontakta Hans Sandström (VD) eller Anders Schager (Psykolog) på telefon 035-104 380. Rekryteringen är löpande.

På våra webbsidor hittar du mera information om företagen, våra tjänster och våra kunder via: www.marine-profile.com och www.profilschager.com

Adress:
Marine Profile AB
Box 7019
300 05 Halmstad
(Besöksadress: Jutarumsvägen 12)
Tel.: 035 – 104 380
Email: marine@marine-profile.se

Skriv ut annons


  

Marine Profile, P.O. Box 7019, SE-300 07 Halmstad, Sweden | Phone +46-(0)35-10 43 80 | Fax +46-(0)35-10 84 34 | marine@marine-profile.se